თუ თქვენ ეწევით კომერციულ საქმიანობას, გჭირდებათ ზუსტი და დროული ინფორმაცია საგადასახადო კანონმდებლობაში მიმდინარე ცვლილებებზე. ჩვენ გაგიწევთ როგორც ზეპირ, ასევე წერილობით, საკანონმდებლო წყაროებით არგუმენტირებულ კონსულტაციას, თქვენთვის საინტერესო საკითხზე. თქვენი წარმატება, ჩვენი წარმატების საწინდარია. ვითანამშრომლოთ!

ჩვენ დაგეხმარებით:

პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტების მომზადებაში.

ბიზნესის რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადებაში.

საგადასახადო დეკლარაციებს შევსებაში.

საბაჟოზე ექსპორტ-იმპორტისას წარსადგენი დოკუმენტების მომზადებაში.

საბაჟო დეკლრაციების შევსებაში.

ბუღალტერიის წარმოებაში

დაგვიკავშირდით: 597 22 33 34